site_preview
One.NET v2.0.6.0
Unknown 0.0

Prihranki in optimizacija se začnejo pri medijski strategiji in ne pri pogajanjih z mediji glede cen.

Čeprav je medijska strategija vedno del širše komunikacijske strategije, lahko nastane v različnih fazah razvojnega procesa.

Ni redko, da prav medijska strategija narekuje komunikacijsko, lahko pa nastane sočasno. Medijski strategi že dolgo niso več podaljšane roke svojih kreativnih agencij, saj lahko s poznavanjem ciljnih skupin, medijskega trga, življenja blagovnih znamk in sodobnih komunikacijskih trendov svetujejo pri določanju proračuna, izbiri komunikacijskih kanalov, sugerirajo, kako te kanale uporabiti ter določijo kazalnike za meritev učinkovitosti.

Temeljna naloga medijske strategije je, da z izbiro pravih medijev na pravi način učinkovito prenese sporočilo do potencialnih potrošnikov.

Prvi korak pri oblikovanju medijske strategije je, da določimo medijske cilje, ki morajo biti specifični, merljivi in v skladu z marketinškimi in komunikacijskimi cilji.
Enako pomembna, kot je določitev medijskih ciljev, je tudi določitev ciljne skupine. Kljub temu, da je medijska ciljna skupina najpogosteje še vedno izražena z demografskimi kazalci, predvsem zaradi standardnih orodij in merljivosti, pa že dolgo to ni edini način, kako medijski strokovnjaki analiziramo potencialne potrošnike.
Ko določimo ciljno skupino in cilje, se proces razvoja medijske strategije nadaljuje z izborom medijev, določitvijo časa oglaševanja, pri čemer pa upoštevamo naravo različnih medijev in naravo izdelkov ali storitev, ki jo oglašujemo.